Kestävä kehitys tarkoittaa, että jätämme tuleville sukupolville yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä on ollut, ellei jopa enemmän.

-Ismail Serageldin

HIILIPÖRSSI

Visoko tukee palveluillaan suomalaisia yrityksiä kestävän kehityksen matkalla. Visoko on löytänyt olennaiset YK:n Agenda 2030 tavoitteet ja liittänyt ne osaksi 2026 asti olevaa vastuullisuusohjelmaansa. Visoko tarkastelee toimintaansa ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden osatekijöihin nähden. Lisäksi Visoko huomioi yhteiskunnallisen ja tulevaisuusennakoinnin kulmakiveksi ja hyödyksi palvellessaan yrityksiä heidän vastuullisuustyönsä edistämisessä. 

Visoko ja ympäristön hyvinvointi

Ympäristön hyvinvointi
 • Palvelujen tuottaminen luontoympäristön haittavaikutukset minimoiden
 • Visokon sekä muiden yritysten aktivointi luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi
 • Visokon oman hiilijalanjäljen jatkuva seuranta
 • Edistämme hiilikädenjäljen lisäämistä
 • Suosimme ympäristömerkittyjä hankintoja ja resurssitehokkuutta
 • Suosimme digitaalisten palvelujen kestävää käyttöä
 • Visokolla on Ekokompassi -laatumerkki
 • Visoko on Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark jäsenyritys

 

Visoko ja ihmisten hyvinvointi

Inhimillinen hyvinvointi
 • Luontokadon torjunnasta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista viestiminen aktiivisesti
 • Luonnon kantokykyä kunnioittaviin elämäntapoihin aktivointi
 • Toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi
 • Varmistaa kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot
 • Paikalliskulttuurista ja sen erityispiirteistä viestiminen
 • Seuraamme ja viestimme jatkuvasti omia ympäristövaikutuksiamme ja edistämme tietoisuutta eri kanavissa

 

  Visoko ja taloudellinen kestävyys

  Taloudellinen kestävyys
  • Kannustaa sidosryhmiämme kestäviin toimintatapoihin
  • Kestävän hyvinvoinnin ohella huomioidaan ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon torjunta kaikessa toiminnassa
  • Henkilökunnan ja asiakkaiden sitouttaminen, koulutus ja vastuullinen viestintä
  • Toiminnan läpinäkyvyys
  • Visoko toimii osana hyvää yhteiskuntaa 
  • Pitkäjänteinen toiminta, mittaaminen ja seuranta, vastuullisuusohjelma vuoteen 2026
  • Visokon uudistavassa kestävyysmittarissa ”uusi kvartaali on neljännesvuosisata”
  • Seuraamme FIBS yritysvastuun verkoston koulutuksia

   

   

   

   

  Referenssit

  Yhteisiä onnistumisia

  Asiakkaiden ja yhteistyötahojen tyytyväisyyden ja luottamuksen ansaitseminen on meille tärkeää.

   

  YHTEISKEHITTÄMISTÄ JA PALVELUMUOTOILUA

  ”Eniten Ely kehittämisprojektin työsuunnitelmaan on tuottanut muutosta Visokon saamat laajat todelliset tarjouspyynnöt, jotka ovat mahdollistaneet Visokon palveluiden konseptoinnin suoraan asiakasrajapinnassa. Osa tarjouksista on tehty englannin kielellä, joten Visokon palveluiden konseptointia on myös toteutettu jo kansainvälisestä näkökulmasta. Vision Factoryn pääkonsultin Krista Keräsen arvio on, että Visoko on jo varhaisessa vaiheessa onnistunut herättämään markkinoilla positiivista huomiota ja tarpeen, joka on toteutunut todellisilla tarjouspyynnöillä.”

  Krista Keränen
  Vision Factory, Visokon kanssa yhteistyössä Ely hankkeen asiakasprojekteissa

  LIIKETOIMINTASPARRAUSTA

  ”Digitaalisen polun suunnittelu, selvittäminen ja kehittäminen vastuullisuus ja kestävä kehitys huomioiden verkkokaupassa ja sosiaalisen median markkinoinnissa. Visokon kanssa on sparrattu niin tulevaisuuden ennakointia, innovaatioiden suunnittelua kuin vastuullisuuden suuntaviivoja vallitseva markkina huomioiden. Visokon laajat yhteydet ja globaalin, kansainvälisen markkinan seuranta ja sparraus ovat auttaneet kansainvälistymisen kartoituksessa.”

  Dekomi
  Yrittäjä, liiketoimintasparrausta Visokolta

   

  GREEN CARE -YHDESSÄ TEKEMISTÄ

  ”Olen seurannut Vuokon matkaa Visokon perustamisesta asti. Vuokolla on ollut selkeä suunta ja määrätietoinen ote Visokon palveluidensa kehittämisessä. Hänellä on vahvaa perusosaamista maustettuna kestävän kehityksen ja luontopääoman osaamisella sekä visionäärinen kyky luodata tulevaisuuteen.”

   Anne Porthén
  GreenCare Luontovoima

   

  DELFOI TULEVAISUUSMENETELMÄ KÄYTÄNTÖÖN

  ”Visokon tavoitteet yrityksenä ovat hyvin linjassa Metodixin tavoitteiden ja arvopohjan kanssa. Visokon asiakasprojekteissa saatiin määriteltyä oleelliset kysymykset organisaatioiden yritysvastuuanalyysien tekemiseen ja toimintaympäristön kestävän kehityksen kartoitukseen. Vahvan tulevaisuusnäkemyksen ansiosta eDelphi sopi mainiosti Visokon verkkopohjaisten työkalujen kehittämisalustaksi. Delfoi-ennakointia voi portaattomasti skaalata yhtiön sisäisen arvioinnin lisäksi toimintaympäristöön, sidosryhmiin ja asiakkaisiin riippumatta toimialasta tai yrityksen volyymista.

  Yhteistyö sujui näkemyksemme mukaan erittäin hyvin ja loi tukevan pohjan yhteisten projektien toteuttamiselle myös jatkossa.”

  Toni Stubin ja Hannu Linturi, Metodix
  Delfoi asiantuntijat Ely asiakasprojekteissa

   

  VASTUULLISUUDEN ASIAKASPOLKU

  ”Vuokolla on intohimoa ja osaamista tehdä vastuullisuustyötä. Hän taitaa asiakastyön koko palveluketjun, uusien kontaktien syntymisestä asiantuntevaan palveluun koko asiakassuhteen ajan. Vuokko tuntee vastuullisen sijoittamisen kentän sekä organisoi taitavasti ja huolella erilaiset projektit”.

  Kirsi Tiusanen
  Hiilipörssi-kollega – Matkalla hiilineutraaliuteen projekti

   

  HERKKYYS VOIMAVARANA

  ”Olen tuntenut Vuokon yli 10 vuotta. Sellaisissakin elämänvaiheissa, joissa moni olisi kyynistynyt ja katkeroitunut, Vuokko on etsinyt ratkaisuja, joiden kivijalkana ovat rakkaus ja inhimillisyys. Hän on säilyttänyt herkkyytensä ja kykynsä nähdä maailmassa hyvyyttä ja kauneutta silloinkin, kun tapahtuu pahoja asioita. Herkkyys ei tarkoita hörhöilyä ja heikkoutta – vaan voimaa, jämäkkyyttä, tarkkanäköisyyttä ja analyyttisyyttä. Nämä ominaisuudet yhdistyvät Vuokon osaamiseen, kokemukseen ja ammattitaitoon.”

  Tuula Puranen
  Erä- ja luonto-opas, luontopalveluyrittäjä 2008 – 2019

   

  COMBINING THE BUSINESS AND ORGANIZATIONAL SECTORS

  “ Vuokko has a long experience of cooperation between companies and civil society. I warmly recommend him to anyone looking for constructive but effective cooperation on sustainable development and environmental protection. ”

  Eero Yrjö-Koskinen
  Executive Director at the Finnish Association for Nature Conservation in 2002-2015 and Sustainability Adviser at the Finnish Chamber of Commerce in 2019-2021.

   

  ASIAKASPROJEKTEJA LUONNON JA ILMASTON HYVÄKSI

  “Vuokko on projektien hallinnassa, asiakkaiden hoidossa ja yhteydenotoissa uusiin asiakasyrityksiin erinomaisen rohkea, aktiivinen ja oma-aloitteinen.”

  Heikki Susiluoma
  Toimitusjohtaja, Hiilipörssi – Matkalla hiilineutraaliuteen projektin esimies, Visokon yhteistyöyritys