Visoko

Visoko luo arvoa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden liiketoiminnan ytimessä.

Visokon perustaja tunnisti heikot signaalit sijoittajien ja markkinoiden liikkeistä. Digitalisaatio alkoi lisääntyä ja muuttaa yhteiskunnan rakenteita. Teknologian muutos vähensi työpaikkoja toisaalla, lisäsi toisaalla. Samoin ilmastonmuutos tulee ravistelemaan yhteiskuntaa ja taloutta vuosikymmenen aikana. Toimialoja ja yrityksiä syntyy ja kaatuu. Vastuulliseen sijoittamiseen virtaa yhä suurempia rahavirtoja ja globaali sääntely lisääntyy.

Asiakkaat, sijoittajat, rahoittajat ja muut sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä yhä suurempaa ympäristövastuuta. Vastuullisuuden edistäminen mahdollistaa yritykselle liiketoiminnan kasvun, vähentää riskejä sekä tuo kustannussäästöjä. Tulevaisuudessa vain vastuulliset, kestävän liiketoiminnan yritykset menestyvät.

Suomen ilmastopolitiikan tavoite on, että Suomi on hiilineutraali ja fossiilivapaa vuoteen 2035 mennessä. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen.

Visoko syntyi vuonna 2020 Vuokko Isokorven luontorakkaudesta, vastuullisuudesta ja tahdosta vaikuttaa ilmaston ja luonnon turvaamiseen tuleville sukupolville. Visoko on yritysten eettinen ja luotettava yhteistyökumppani, joka innostaa ihmisiä ja yrityksiä tekoihin, osaksi hyvää yhteiskuntaa.

Vastuullisuus on ennen kaikkea tekemään ryhtymistä ja siitä rehellisesti viestimistä.

”Neljä tuntia metsässä tuo oivalluksia enemmän kuin puoli vuotta toimiston seinien sisällä.”

Luottamuksellinen neuvonantaja ja kumppani

Varmaa on, että tulevaisuudessa vain vastuulliset, kestävän liiketoiminnan yritykset menestyvät. Vastuullisuuden tekoihin tarvitaan osaamista ja apuja. Luottamuksen rakentaminen ja säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää.

Visoko tavoittelee korkeita eettisiä standardeja ja rakentavuutta kaikessa toiminnassa. Visoko kannustaa yhteistyöhön. Vastuullisuus on ennen kaikkea tekemään ryhtymistä ja siitä rehellisesti viestimistä.

Visokon perustaja

Alussa oli luonto, kynä ja Vuokko – nyt yksi unelma ylitse muiden; lisätä maailmaan hyvinvointia, vastuullisuutta sekä luonnon ja ihmisyyden kunnioitusta.

Korpikuusen kyynelistä, sysimustista öistä, tarvotuista poluista ja hiljaisista soista alkoi tarinani. Tarinani syntyi korpimailta, suomättäiltä, vuoden kiertokulusta sekä maailman ja ihmisten kohtaamisista läsnä olevissa hetkissä.

Ympyrä sulkeutuu ja autan ihmisiä ja yrityksiä vastuullisuustyössä luonnon hyväksi. Toimin myös terveysliikunnan ja luonto- ja luontoperustaisen hyvinvoinnin ohjaajana sekä yritysbloggarina. Tähän kaikkeen on johtanut tieni liike-elämän, ympäristöalan ja vanhemmuuden rikkaassa kokemuksessa. Haluan huomioida nuoret ja tulevat sukupolvet ja edistää ilmasto- ja luonnonsuojelutyötä.

Visokon perustaja Vuokko Isokorven kivijalka tulee arvoista, jotka juurtuivat jo maaseudun luontomaisemasta. Osaamisperusta vastuullistyöhön koostuu yritysvastuun eri osa-alueista. Toimialaosaamiseen kuuluu pitkä ura finanssialalla yksityispankkiirina, luonto- ja ympäristöalan eri tehtäviä, ilmastotyö Matkalla hiilineutraaliksi -projektissa sekä vastuullisuuteen liittyvää sisällön tuotantoa. Tutkinnot painottuvat taloushallintoon, strategiseen johtamiseen, sijoittamiseen sekä luonto- ja ympäristöalaan.

Nettisivujen visuaalinen ilme

MIELIKUVITUSTOIMISTO OY