Hyvinvointia luonnosta

LUONTOVUOKKO-palvelulla tuetaan omaehtoisen luontokokemuksen, vastuullisuuden ja arvomaailman syventämistä motivoinnin
ja ohjauksen keinoin.

Tutkimusnäyttö puhuu sen puolesta, että ihminen, jolle on syntynyt hieno luontosuhde, ymmärtää LUONTO- ja terveystekojen päälle.

– Tuija Brax, pääsihteeri, Sydänliitto

PALVELUMME

Tarjoamme ammatillisesti ja luovasti toteutettuja luontoperustaisia Green Care Luontovoima –hyvinvointipalveluja pienryhmille:

Luontoyhteyden syventäminen:
Aistimetsä® | Asahi Health® | ©Metsämieli

Arvo- ja Voimavaravalmennus

Luontoyhteyden syventäminen

Aistimetsä® | Asahi Health® | ©Metsämieli

LUONTOVUOKKO luottaa luonnon tervehdyttäviin vaikutuksiin

Luotamme aitouteen ja luonnon eheyttävään vaikuttavuuteen. Luontovuokko (työ)hyvinvointi tukee fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteita. Keskeistä on terveyden edistäminen, elämänlaatu ja toimintakyvyn ylläpito. Menetelmämme ovat luontoperustaisia ja sertifioituja. Moniaistillisuus toteutuu luonnossa asiakkaan kokiessa oman mieliaistinsa kokemukset yksilöllisesti ja jakaessaan näitä tuntemuksia ja kokemuksia muille.  Luontoyhteyden syventämisellä on tutkittu olevan yhteys ihmisen haluun suojella luontoa.

Lue lisää käyttämistämme menetelmistä:

Arvo- ja voimavaravalmennus

Luonto on avain hyvinvointiin

LUONTOVUOKON Arvo- ja voimavaravalmennus on arvojen ravistelua ja havahduttamista kestävämpään elämään

Palvelut kietovat yhteen esteettisiä elämyksiä, monipuolisia aistikokemuksia, toiminnallisuutta, mahdollisuutta säädellä sosiaalista kanssakäymistä ja ympäristöön liittyviä kokemuksia. Viimeaikaiset ympäristöpsykologiset tutkimukset vahvistavat emotionaalisten luontokokemusten merkitystä ympäristövastuulliselle käyttäytymiselle. On hyvä painottaa ympäristöherkkyyttä eli empaattista kykyä aistia ja havainnoida ympäristöä – aistien, havaintojen ja mielikuvituksen merkitystä esteettisen ympäristökasvatuksen kontekstissa. 

 

LUONTOVUOKON löydät myös Instagramista.