Hyvinvointia luonnosta

Luontoperusteisilla palvelulla tuetaan omaehtoisen luontokokemuksen, vastuullisuuden ja arvomaailman syventämistä motivoinnin
ja ohjauksen keinoin.

Tutkimusnäyttö puhuu sen puolesta, että ihminen, jolle on syntynyt hieno luontosuhde, ymmärtää luonto- ja terveystekojen päälle.

– Tuija Brax, pääsihteeri, Sydänliitto

PALVELUMME

Tarjoamme ammatillisesti ja luovasti toteutettuja luontoperusteisia Green Care Luontovoima –hyvinvointipalveluja pienryhmille.

Luontoyhteyden syventäminen

Aistimetsä® | Asahi Health® | ©Metsämieli |
Geopark Ranger |

Luonnolle altistuminen kannattaa

Luotamme aitouteen ja luonnon eheyttävään vaikuttavuuteen. Luontovoima (työ)hyvinvointi tukee fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteita. Keskeistä on terveyden edistäminen, elämänlaatu ja toimintakyvyn ylläpito. Menetelmämme ovat luontoperusteisia ja sertifioituja. Moniaistillisuus toteutuu luonnossa asiakkaan kokiessa oman mieliaistinsa kokemukset yksilöllisesti ja jakaessaan näitä tuntemuksia ja kokemuksia muille. Luontoyhteyden syventämisellä on tutkittu olevan yhteys ihmisen haluun suojella luontoa.

Lue lisää käyttämistämme menetelmistä:

Arvot ja voimavarat

Luonto on avain hyvinvointiin

Kestävää hyvinvointia

Palvelumme kietovat yhteen esteettisiä elämyksiä, monipuolisia aistikokemuksia, toiminnallisuutta, mahdollisuutta säädellä sosiaalista kanssakäymistä ja ympäristöön liittyviä kokemuksia. Viimeaikaiset ympäristöpsykologiset tutkimukset vahvistavat emotionaalisten luontokokemusten merkitystä ympäristövastuulliselle käyttäytymiselle. On hyvä painottaa ympäristöherkkyyttä eli empaattista kykyä aistia ja havainnoida ympäristöä – aistien, havaintojen ja mielikuvituksen merkitystä esteettisen ympäristökasvatuksen kontekstissa.

 

VISOKON löydät myös Instagramista.