Hyvinvointia
luonnosta

LUONTOVUOKKO-palvelulla tuetaan omaehtoisen luontokokemuksen, vastuullisuuden ja arvomaailman syventämistä motivoinnin ja ohjauksen keinoin.

LUONTOVUOKKO tukee arvojen ja vastuullisuuden kasvua ja kehitystä

Tarjoamme ammatillisesti ja luovasti toteutettuja luontoperustaisia Green Care Luontovoima hyvinvointipalveluja pienryhmille:

  • Luontoyhteyden syventäminen: Aistimetsä®, Asahi Health® ja ©Metsämieli
  • Arvo- ja Voimavaravalmennus 

Luotamme aitouden ja luonnon eheyttävään vaikuttavuuteen. Luontovuokko (työ)hyvinvointi tukee fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteita. Keskeistä on terveyden edistäminen, elämänlaatu ja toimintakyvyn ylläpito. Menetelmämme ovat luontoperustaisia ja sertifioituja.

 

”Tutkimusnäyttö puhuu sen puolesta, että ihminen, jolle on syntynyt hieno luontosuhde, ymmärtää LUONTO- ja terveystekojen päälle.”

– Tuija Brax, pääsihteeri, Sydänliitto

PALVELUMME

LUONTOVUOKKO Green Care Luontovoima hyvinvointipalveluilla on vaikutusta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. Viimeaikaisten ympäristöpsykologisten tutkimusten mukaan emotionaaliset luontokokemukset ovat tärkeitä myös ympäristövastuulliselle käyttäytymiselle. LUONTOVUOKOn menetelminä luonnossa, myös Arvo- ja voimavaravalmennuksessa ovat ammatillisesti, yksilöllisesti ja tavoitteellisesti räätälöidyt sertifioidut menetelmät. 

Luonnon hyvinvointivaikutusten tuovat yksilölle ja yhteiskunnalle taloudellista merkitystä. Tämä tulee neljän ulottuvuuden kautta joita ovat ympäristö, talous, terveys ja ihmiset.

Räätälöimme ohjelman ryhmän ja tavoitteiden mukaan.

Vastuullisuus, arvot ja Green Care -laatuvaatimus näkyvät palveluissamme ja sidosryhmäyhteistyössämme.

https://www.gcfinland.fi/green-care-/vaikuttavuus/

Luontoyhteyden syventäminen

Aistimetsä® | Asahi Health® | ©Metsämieli

Luontoyhteyden syventäminen on arvojen ravistelua ja havahduttamista kestävämpään elämään

Luontoyhteyden tapahtumassa käytetään sertifioituja menetelmiä. Moniaistillisuus toteutuu luonnossa asiakkaan kokiessa oman mieliaistinsa kokemukset yksilöllisesti ja jakaessaan näitä tuntemuksia ja kokemuksia ryhmän muille osallistujille (osallisuus, kokemuksellisuus, yhteisöllisyys, uuden oppiminen ja oivaltaminen/toisilta oppiminen). Luontoyhteyden syventämisellä on tutkitusti yhteys ihmisen haluun suojella luontoa. LUONTOVUOKKO huomioi ohjauksessaan asiakkaan mahdollisuuden syventyä dialogiin luonnon kanssa sekä lisää tietoisuutta luonnosta ja vastuullisuudesta.

Lue lisää käyttämistämme menetelmistä:

Arvo- ja voimavaravalmennus

Luonto on avain hyvinvointiin

LUONTOVUOKON Arvo- ja voimavaravalmennus luottaa luonnon tervehdyttäviin ja hyvää tekeviin vaikutuksiin.

Luonnon hyvinvointivaikutusten taustalla on erilaisten vaikuttavuuselementtien moninaisuus ja niiden yhteen kietoutuminen. Näitä ovat esteettiset elämykset, monipuoliset aistikokemukset, toiminnallisuus, mahdollisuus säädellä sosiaalista kanssakäymistä ja tilaan liittyvät kokemukset. Ihmiset arvioivat tuntevansa 87 % vähemmän stressiä metsässä tai puistossa käynnin jälkeen.

LUONTOVUOKON menetelminä luonnossa, myös Arvo- ja voimavaravalmennuksessa ovat ammatillisesti, yksilöllisesti ja tavoitteellisesti räätälöidyt sertifioidut menetelmät, ks. Luontoyhteyden syventäminen.

LUONTOVUOKON löydät myös Instagramista.