Visoko on kestävän kasvun, yritysvastuun ja luontopalveluiden yritys

Varaa 45 min. ilmainen etäkonsultaatio

Luotettavaa yritysvastuun konsultointia, näkemyksiä ja inspiraatiota muutoksessa

Luontoavusteisia hyvinvointipalveluja sertifioiduilla menetelmillä

Vastuullisuus on aikamme tilaustyö

Tulevaisuudessa vastuullisuus on yritysten elinehto. Yrityksen vastuullisuutta tarkkailevat yrityksen sidosryhmät eli asiakkaat, rahoittajat, työntekijät ja yhteistyötahot. Ympäristön huomioon ottavat yritykset menestyvät paremmin kuin muut, osin mainesyistä, mutta ennen kaikkea riskien ennakoinnin ja niihin varautumisen vuoksi.

Tärkein vauhdittaja kehitykselle on investointien ohjautuminen mitattavasti ja läpinäkyvästi vastuullisiin yrityksiin. Arvojen muutos heijastuu yhteiskunnassa kaikille tasoille. Ympäristövastuullisuus näkyy tahtotilassa useilla yrityksillä. Tulevaisuuden suunta yrityksillä on kohti kestävää kehitystä ja vihreän talouden edistämistä.

Arvot ohjaavat toimintaa

Talous: Talous on väline inhimillisen kehityksen edistämiseen yhden planeetan rajojen puitteissa. Voimme menestyä vain, jos talous ei rapauta olemassaolomme perustaa.

Yhteiskunta: Oikeudenmukainen ja osallistava inhimillinen kehitys on yhteiskunnan edistyksen tärkein päämäärä. Voimme menestyä vain yhdessä toistemme kanssa.

Ympäristö: Luonnon elinvoimaisuus on myös ihmisten elämisen ehto. Voimme menestyä vain yhdessä luonnon kanssa.

Tieteellinen pohja: Stockholm Resilience Center

Ajankohtaisia aiheita ja vanhoja viisauksia

Visokossa olemme uteliaita ja haluamme laittaa jakoon ajatukset, joista muutkin voivat hyötyä. Selaa artikkeleita tällä sivulla, tai siirry suoraan

Finanssi- ja luontopääoma kombolla yritystoiminnan kestävää kasvua

Seuraava suuri trendi liike-elämässä on tuottaa luontoa auttavia innovaatioita biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden parissa, kuten nyt on tehty joitakin vuosia ilmastonmuutoksen parissa. Miten yritykset voivat yhdistää finanssi- ja luontopääoman ja kehittää...

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat uhka terveydellemme

Visokossa ensimmäinen kupillinen metsän teeseremoniassa kaadetaan luonnolle. Ympäristövastuu ja vastuullisuus ovat tärkeä osa Visokon etiikkaa. Visokossa kunnioitetaan ihmistä ja luontoa. Visokon perustaja pitää luontoyhteyden vaalimista tärkeänä keinona lisätä tahtoa...

Luontoyhteys syvenee viipyillen

Luontoyhteyden vaaliminen on Visokon filosofiassa kaiken ihmisen olemassaolon perusta ja tärkeä tapa hoitaa terveyttä luonnollisesti ja kokonaisvaltaisesti. Visoko yhdistää ohjatun luontoon menemisen yritysten strategiseen konsultointiin ja iloksi pienryhmille....

Yritykset ovat yhteiskunnan suurin positiivinen muutosvoima

Viimeiset vuodet avasivat Visokon perustajan silmät tarpeelle auttaa suomalaisia yrityksiä ja yhteiskuntaa vihreämpään suuntaan. Visoko luottaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden keinovalikoimaan, jossa arvot ovat perusta ja luonto on vihreä lanka. Vastuulliset...

Arvot kannattelevat Visokon vastuullisuutta

Visoko luo arvoa tuomalla kestävän kehityksen ja vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen. Visoko tarjoaa strategista liikkeenjohdon konsultointia ja luontoperustaisia hyvinvointipalveluja. Luonnolle altistuminen kannattaa. Strateginen vastuullisuustyö mahdollistaa...
Visoko on uuden ajattelun yritysvastuun toimija

Vastuullisuus on tulevaisuuden tilaustyö

Visoko tarjoaa PK-yrityksille ketterän ja kustannustehokkaan resurssin yritysvastuun strategiseen tekemiseen. Visokon yhtenä tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, että yritysten vastuullisuus parantaa niiden markkina-arvoa. Yritys kestävänä sijoituksena...

Elämän ainutlaatuinen teeseremonia

Lisää kauneutta elämääsi. Tee joka askareestasi rituaali Voit valita elämään joka hetki ainutkertaisia ja uniikkeja asioita. Aivan kuin luonnon ekosysteemissä jokaisella on oma paikkansa ja aikansa, niin myös me ihmiset luomme joka hetki oman todellisuutemme ja...