Teemme vastuullisuuden
näkyväksi

ARVOVUOKKO on Visokon yritysvastuun konsultointipalvelu.
Olemme muutosvoima, joka luo uusia ketteriä toimintatapoja yhdistäen arvot ja kestävän liiketoiminnan.

ARVOVUOKKO luo arvoa tuomalla kestävän kehityksen ja vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen

Strateginen vastuullisuustyö mahdollistaa liiketoiminnan kasvun, vähentää riskejä sekä tuo kustannussäästöjä.

 • Yritysvastuutyötä ohjaa Kestävän kehityksen Agenda2030
 • Nettopositiivisuus – pyritään pienentämään hiilijalanjälkeä eli haittoja ja kasvattamaan hiilikädenjälkeä eli hyötyjä
 • Delfoi-tulevaisuusmenetelmä

On tärkeää, että vastuullisuus kulkee käsi kädessä jokapäiväisen toiminnan kanssa.

Yritysvastuu

Ympäristö | Taloudellinen | Sosiaalinen

ARVOVUOKKO auttaa yritysvastuun ja kestävän kehityksen poluilla:
 • tunnistamaan, miten yrityksesi vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön
 • kartoittamaan asiakkaiden ja sidosryhmien tärkeät näkemykset ja miten hyödyntää niitä liiketoiminnassa
 • löytämään yrityksesi tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat
 • laatimaan tavoitteet, mittarit ja toimintasuunnitelmat
 • kertomaan muille miten hienoa työtä teette

Kestävä sijoitus

Yritys kestävänä sijoituksena

Hyötyjä vastuullisesta sijoittamisesta
 • Vastuullinen sijoitus tuottaa paremmin pitkällä aikavälillä ja sen riski on pienempi
 • Vastuullinen yhtiö saa lainarahaa helpommin ja pienemmällä pääoman kustannuksella
 • Vastuullisten yhtiöiden asiakkaat ovat lojaalimpia taantuman kynnyksellä
 • Ympäristövastuullinen yritys arvostetaan korkeammalle
 • Korkean ESG-luokituksen yhtiöihin sijoittaminen johtaa ylituottoihin
 • Ilmastomuutoksen hillitsemisen teemaan ja muuttuvaan ilmastoon sopeutumiseen liittyy merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia

Muotoiluajattelu

Vastuullisuus & asiakaskokemus

Palvelumuotoilu tukee strategisen liiketoiminnan suunnittelua

Ylivertainen asiakaskokemus syntyy kuuntelemalla, ymmärtämällä asiakkaan todelliset ja piilevät tarpeet ja oivalluttamalla asiakasta lopulta ratkaisemaan asiat yhdessä uniikilla tavalla.

Palvelumuotoilu antaa yhteiset reunaehdot, kielen, työkalut ja menetelmät palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

ARVOVUOKKO käyttää Delfoi-tulevaisuus­menetelmää

Delfoi-tulevaisuusmenetelmällä pyritään ratkaisemaan ajan-/tulevaisuuskohtaista ongelmaa. Se ei tähtää vain olemassa olevan tiedon keruuseen, vaan siinä pyritään myös tuottamaan uutta tietoa.

Delfoi-menetelmä on asiantuntijamenetelmä, jota on käytetty laajasti tulevaisuudentutkimuksessa. Asiantuntevan ja kattavasti relevantteja intressitahoja edustavan paneelin valinta on tutkimuksen ratkaiseva vaihe. Ensimmäisellä kierroksella, joka usein toteutetaan haastatteluin, etsitään olennaisia kysymyksiä ja motivoidaan paneelia jatkotyöskentelyyn.

Delfoi-menetelmä soveltuu erityisesti monimutkaisen tai nopeasti muuttuvan teeman käsittelyyn, jonka suhteen on osoitettavissa erityisen hyvin sitä tuntevia asiantuntijoita tai asianomistajia.