Kestävää yrityskulttuuria


Visoko auttaa yrityksiä ja organisaatioita digitaalisin menetelmin kohti kestävää ja inhimillistä yrityskulttuuria.

Olemme muutosvoima, joka luo uusia ketteriä toimintatapoja yhdistäen arvot ja kestävyyden.

Palvelumme

Vastuullisuus | Kestävä kehitys | Ennakointi

                                                Vahvuutenamme digitaalinen, ketterä, sertifioitu toimintamalli

Vastuullisuus

Apuja vastuullisuuden ensiaskeliin
 • Saat apuja yrityksesi kartoitukseen ja ymmärrykseen vastuullisuustoimintojen olennaisuuden löytämisessä ESG:n (ympäristö-, sosiaalinen- ja taloudellinen yritysvastuu) osalta
 • Saat sparrausapua asiakkaittesi ja sidosryhmiesi näkemyksien huomioimiseen yrityksesi vastuullisuuden tarpeellisesta suunnasta
 • Saat apuja vastuullisuuden sanoittamiseen ja viestintään

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen askeleet
 • Autamme sinua eteenpäin yrityksesi olennaisten kestävän kehityksen tavoitteiden löytämisessä (Sustainable Development Goals)
 • Laadimme yrityksesi hyödyksi kestävän kehityksen palvelukartan

  Ennakointi

  Ennakoinnista hyötyä yrityksille
  • Autamme yritystäsi ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja sen mahdollisuuksia ja riskejä
  • Autamme yritystäsi ennakoinnissa digitaalisin kyselyin ja tulevaisuuteen luotaavin kartoituksin, käyttäen hyödyksi
   Delfoi tulevaisuusmenetelmää
  • Sparraamme ja kartoitamme yrityksesi ja toimialan tilannetta kilpailukyvyn sekä kehittämisen näkökulmasta