Teemme vastuullisuuden näkyväksi

ARVOVUOKKO on Visokon liikkeenjohdon konsultoinnin konsepti, joka auttaa kaiken kokoisia yrityksiä ja organisaatioita kohti kestävämpää yrityskulttuuria ja muutoksen ennakointia.

On tärkeää, että vastuullisuus kulkee käsi kädessä jokapäiväisen toiminnan kanssa.

Palvelumme

Yritysvastuu | Kestävä kehitys | Kestävä tulevaisuus

Yritysvastuu

Ympäristö | Taloudellinen | Sosiaalinen

Yritysvastuuseen liittyvät projektit auttavat asiakasta:
 • tunnistamaan, miten yrityksesi vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön
 • kartoittamaan asiakkaiden ja sidosryhmien tärkeät näkemykset ja miten hyödyntää niitä liiketoiminnassa
 • löytämään yrityksesi tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat
 • laatimaan tavoitteet, mittarit ja toimintasuunnitelmat
 • Tuloksena asiakkaille syntyy tarpeiden mukaisesti räätälöity kestävän kehityksen, -rahoituksen, -sijoituksen ja tulevaisuuden ennakoimisen työkalupakki.
 • kertomaan muille miten hienoa työtä teette

Kestävä kehitys

Yritys kestävänä sijoituksena

Kestävän kehityksen projekteja:
 • Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) vieminen yrityksen strategiaan ja operatiiviseen toimintaan
 • Yrityksen kestävän kehityksen ja yritysvastuun palvelukartta
 • Vastuullisuusohjelma SDG-tavoitteiden pohjalta
 • Finanssi- ja luontopääoman yhdistämisen kehittämis- ja ekosysteemipalvelut
 • Yrityksen kestävä rahoitus, -sijoitus mittarit ja seuranta sekä kestävä
  tulevaisuus

  Kestävä tulevaisuus

  Tulevaisuusmenetelmä Delfoi

  Kestävä tulevaisuus – palvelukonsepti yrityksille

  Visoko tuottaa digitaalisia kyselyitä ja tulevaisuuteen luotaavia kartoituksia ja analysointeja eri skenaarioista yritysten tulevaisuusennakoinnin apuna, käyttäen hyödyksi Delfoi tulevaisuusmenetelmää. Delfoi-tulevaisuusmenetelmällä pyritään ratkaisemaan ajankohtaisia ja tulevaisuuteen liittyviä ongelmia. Menetelmänä se ei keskity vain olemassa olevan tiedon keruuseen, vaan sillä pyritään myös tuottamaan uutta tietoa.

   

  Olemme muutosvoima, joka luo uusia ketteriä toimintatapoja yhdistäen arvot ja kestävän liiketoiminnan.