Visoko etsii osakkaita ja yhteistyötä, lue blogi.

Varaa 45 min. ilmainen etäsparraus

Uudistavat palvelut vastuullisuuteen ja ennakointiin 

Luontoavusteisia hyvinvointipalveluja sertifioiduilla menetelmillä

Vastuullisuus on aikamme tilaustyö

Tulevaisuudessa vastuullisuus on yritysten elinehto. Yrityksen vastuullisuutta tarkkailevat yrityksen sidosryhmät eli asiakkaat, rahoittajat, työntekijät ja yhteistyötahot. Ympäristön huomioon ottavat yritykset menestyvät paremmin kuin muut, osin mainesyistä, mutta ennen kaikkea riskien ennakoinnin ja niihin varautumisen vuoksi.

Tärkein vauhdittaja kehitykselle on investointien ohjautuminen mitattavasti ja läpinäkyvästi vastuullisiin yrityksiin. Arvojen muutos heijastuu yhteiskunnassa kaikille tasoille. Ympäristövastuullisuus näkyy jo useiden yritysten toiminnassa. Tulevaisuuden suunta yrityksillä on kohti kestävää kehitystä ja vihreän talouden edistämistä.

Arvot ohjaavat toimintaa

Talous: Talous on väline inhimillisen kehityksen edistämiseen yhden planeetan rajojen puitteissa. Voimme menestyä vain, jos talous ei rapauta olemassaolomme perustaa.

Yhteiskunta: Oikeudenmukainen ja osallistava inhimillinen kehitys on yhteiskunnan edistyksen tärkein päämäärä. Voimme menestyä vain yhdessä toistemme kanssa.

Ympäristö: Luonnon elinvoimaisuus on myös ihmisten elämisen ehto. Voimme menestyä vain yhdessä luonnon kanssa.

Tieteellinen pohja: Stockholm Resilience Center

Ajankohtaisia aiheita ja vanhoja viisauksia

Visokossa olemme uteliaita ja haluamme laittaa jakoon ajatukset, joista muutkin voivat hyötyä. Selaa artikkeleita tällä sivulla, tai siirry suoraan

Yhteistyötä Visokon kanssa

Visoko etsii osakasta tai yhteistyötäVisoko on herättänyt markkinoilla kiinnostuksen ja tarvitsee lisäresursseja vastatakseen lähivuosien tarpeeseen sekä yritysvastuun kiristyvän lainsäädännön muutokseen. Visoko hakee osakasta yhteistoimintaan, konsultoinnista...

Nuorissa on tulevaisuus

Etenkin nuoret ovat huolissaan maapallon ja luonnon tilasta. Niinpä Visoko kuuntelee mielellään, mitä mieltä nuoret ovat jamitä asioille pitäisi tehdä:• Ihmisiä pitää motivoida ajattelemaan• Ympäristölait tulevat!• Kaikilla yrityksillä ei ole valmiuksia• Vihreämpi...
Kuva soisesta siniruskeasta alueesta

Musta joutsen yllättää ja opettaa

Luonto selviää ilman ihmistä, mutta ihminen ei ilman luontoa. Musta joutsen saapui taasSe tuli kutsumatta, ennalta arvaamatta, pyytämättä - maailmanlaajuinen Covid-19 virus, joka leviää eri muunnoksina ja on mahdollisesti uusi normaali myös länsimaissa. Tilanteeseen...

Tulevaisuuden ennakointi yritysten menestystekijänä

Ennakointi on pakollinen osa tulevaisuuden menestystekijöitä yrityksissä ja organisaatioissa. Ennakointiosaamisessa on erityisen tärkeää nähdä erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja taidosta hahmottaa näihin tulevaisuuksiin johtavat polut. Ennakoinnissa on kyse...

Finanssi- ja luontopääoma kombolla yritystoiminnan kestävää kasvua

Seuraava suuri trendi liike-elämässä on tuottaa luontoa auttavia innovaatioita biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden parissa, kuten nyt on tehty joitakin vuosia ilmastonmuutoksen parissa. Miten yritykset voivat yhdistää finanssi- ja luontopääoman ja kehittää...

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat uhka terveydellemme

Visokossa ensimmäinen kupillinen metsän teeseremoniassa kaadetaan luonnolle. Ympäristövastuu ja vastuullisuus ovat tärkeä osa Visokon etiikkaa. Visokossa kunnioitetaan ihmistä ja luontoa. Visokon perustaja pitää luontoyhteyden vaalimista tärkeänä keinona lisätä tahtoa...

Luontoyhteys syvenee viipyillen

Luontoyhteyden vaaliminen on Visokon filosofiassa kaiken ihmisen olemassaolon perusta ja tärkeä tapa hoitaa terveyttä luonnollisesti ja kokonaisvaltaisesti. Visoko yhdistää ohjatun luontoon menemisen yritysten strategiseen konsultointiin ja iloksi pienryhmille....

Yritykset ovat yhteiskunnan suurin positiivinen muutosvoima

Viimeiset vuodet avasivat Visokon perustajan silmät tarpeelle auttaa suomalaisia yrityksiä ja yhteiskuntaa vihreämpään suuntaan. Visoko luottaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden keinovalikoimaan, jossa arvot ovat perusta ja luonto on vihreä lanka. Vastuulliset...

Arvot kannattelevat Visokon vastuullisuutta

Visoko luo arvoa tuomalla kestävän kehityksen ja vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen. Visoko tarjoaa strategista liikkeenjohdon konsultointia ja luontoperustaisia hyvinvointipalveluja. Luonnolle altistuminen kannattaa. Strateginen vastuullisuustyö mahdollistaa...
Visoko on uuden ajattelun yritysvastuun toimija

Vastuullisuus on tulevaisuuden tilaustyö

Visoko tarjoaa PK-yrityksille ketterän ja kustannustehokkaan resurssin yritysvastuun strategiseen tekemiseen. Visokon yhtenä tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, että yritysten vastuullisuus parantaa niiden markkina-arvoa. Yritys kestävänä sijoituksena...